Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

10.388

2

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

8.233

3

Brother Louie

Modern Talking

3:36
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

17.843

4

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

22.525

5

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking

16.555

6

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

5.977

7

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.780

8

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

5.050

9

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

5.369

10

3:50
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.989

11

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

1.280

Cheri Cheri Lady (Vietsub) - Modern Talking

3:32
HD 720p

Video Clip -> Âu, Mỹ

Modern Talking

277

13

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.134

14

Jet Airliner

Modern Talking

4:20
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

721

You Can Win If You Want - Modern Talking

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:53
HD 720p
Vietsub Kara

Video Clip -> Âu, Mỹ

Modern Talking

267

16

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

942

17

With A Little Love

Modern Talking

3:33
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

1.631

18

Mystery

Modern Talking

3:32
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.275

19

5:32
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

2.419

20

One In A Million

Modern Talking

3:41
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

442

21

Just We Two (Mona Lisa)

Modern Talking

3:56
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

898

22

Brother Louie

Modern Talking

3:43
Lossless
07 Brother Louie.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

202

Beat

3:59
Lossless

Playback -> Âu, Mỹ

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

1.130

24

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

148

25

Don't Take Away My Heart

Modern Talking

3:54
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

1.632

Album: Modern Talking
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011)
Modern Talking
Lossless
25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)