Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

13.115

2

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

13.464

3

Brother Louie

Modern Talking

3:36
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

20.395

4

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

24.976

5

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

8.049

6

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking

18.584

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.507

8

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.479

9

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

1.383

10

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.965

11

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

694

12

3:50
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.996

13

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.776

14

Mystery

Modern Talking

3:32
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.750

15

Jet Airliner

Modern Talking

4:20
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

1.092

16

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

2.039

17

Juliet

Modern Talking

3:37
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.347

18

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

1.897

19

Don't Take Away My Heart

Modern Talking

3:54
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

1.877

20

5:32
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

2.858

21

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

1.160

22

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.822

23

Win The Race

Modern Talking

3:35
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

973

24

Cosmic Girl

Modern Talking

3:40
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking

1.574

25

Brother Louie

Modern Talking

3:43
Lossless
07 Brother Louie.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

543

Album: Modern Talking
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010)
Modern Talking
Lossless
The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)