Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

12.119

2

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

12.832

3

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

24.424

4

Brother Louie

Modern Talking

3:36
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

19.844

5

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

7.571

6

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.188

7

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking

18.231

8

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.757

9

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.244

10

3:50
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.848

11

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.629

12

Mystery

Modern Talking

3:32
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.636

13

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.685

14

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

1.761

15

Juliet

Modern Talking

3:37
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.238

16

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

560

17

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

1.931

18

Lets Talk About Love

Modern Talking

3:53
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

1.704

19

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:43
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.527

20

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

1.250

21

Brother Louie '98

Modern Talking

3:36
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

918

22

4:03
Lossless
02 Diamonds Never Made a Lady.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

484

23

6:09
320kbps

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

1.132

24

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless
06 With a Little Love.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

249

25

Jet Airliner

Modern Talking

4:22
128kbps
bitrates=128

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

1.780

Album: Modern Talking
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)