Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

11.629

2

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

12.498

3

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

7.350

4

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking

18.030

5

Brother Louie

Modern Talking

3:36
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

19.585

6

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

24.170

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.037

8

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.606

9

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.110

10

3:50
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.715

11

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:43
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.474

12

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

500

13

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.550

14

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

1.698

15

Brother Louie

Modern Talking

3:43
Lossless
07 Brother Louie.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

402

16

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

1.179

17

Mystery

Modern Talking

3:32
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.556

18

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

1.878

19

Lets Talk About Love

Modern Talking

3:53
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

1.660

20

5:32
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

2.747

21

Just We Two (Mona Lisa)

Modern Talking

3:56
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.144

22

Lady Lai

Modern Talking

3:19
Lossless
10 Lady Lai.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

196

23

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.618

24

Doctor For My Heart

Modern Talking

4:15
Lossless
12 Doctor for My Heart.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

179

25

5:16
128kbps

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

602

Album: Modern Talking
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)