Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

18.685

2

Brother Louie '98

Modern Talking

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.729

3

3:49
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

28.288

4

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:44
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Das Nummer 1 (2010) Listen Album

133

5

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

21.134

6

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

10.871

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

8.500

Beat

3:53
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

954

9

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 30 (CD2) (2014) Listen Album

396

10

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

8.144

11

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

2.842

12

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.023

13

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.877

14

4:03
Lossless
02 Diamonds Never Made a Lady.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

1.131

15

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.202

16

5:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: DW's Collection 35 (2012) Listen Album

759

17

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.491

18

5:32
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

3.217

19

Brother Louie '98

Modern Talking

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: 30 (CD1) (2014) Listen Album

114

20

With A Little Love

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

2.295

21

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

3.015

22

It's Christmas

Modern Talking

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Pop Christmas (2000) Listen Album

798

23

Jet Airliner

Modern Talking

4:20
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

1.650

24

3:50
Lossless
09 Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love).wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

810

25

Mystery

Modern Talking

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.390

Album: Modern Talking
The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011)
Modern Talking
Lossless
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
Das Nummer 1 (2010)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)