Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

14.918

2

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

14.363

3

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

25.727

4

Brother Louie

Modern Talking

3:36
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

21.158

5

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

8.676

6

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking

19.189

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.916

8

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

6.812

9

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

1.461

10

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.289

11

Brother Louie

Modern Talking

3:44
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking (2014)

54

12

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking

2.235

13

3:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

1.570

14

3:50
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.221

15

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless
06 With a Little Love.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

507

16

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

2.177

17

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.977

18

Let's Talk About Love.

Modern Talking

3:57
Lossless
08 Let's Talk About Love.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Dieter Bohlen; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

360

19

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.975

20

Jet Airliner

Modern Talking

4:20
Lossless

Âu, Mỹ -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

1.235

21

4:38
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

4.520

22

Doctor For My Heart

Modern Talking

4:15
Lossless
12 Doctor for My Heart.wav

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

400

23

Juliet

Modern Talking

3:37
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.483

24

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.420

25

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:43
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.776

Album: Modern Talking
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)