Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:44
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Das Nummer 1 (2010) Listen Album

20.603

2

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

11.636

3

Brother Louie '98

Modern Talking

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

13.975

4

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

35.750

5

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

30.681

6

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

19.712

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

14.867

8

3:38
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Das Nummer 1 (2010) Listen Album

5.363

9

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:16
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Das Nummer 1 (2010) Listen Album

1.919

10

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless
06 With a Little Love.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.027

11

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

8.212

12

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 30 (CD2) (2014) Listen Album

3.998

13

Lady Lai

Modern Talking

3:19
Lossless
10 Lady Lai.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.529

14

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

5.166

15

Juliet

Modern Talking

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.009

16

4:03
Lossless
02 Diamonds Never Made a Lady.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.524

17

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.129

18

Let's Talk About Love.

Modern Talking

3:57
Lossless
08 Let's Talk About Love.wav

US-UK -> Pop, rock...

Dieter Bohlen; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

2.365

19

Jet Airliner

Modern Talking

4:20
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

3.523

20

3:42
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Das Nummer 1 (2010) Listen Album

1.530

21

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

12.490

22

3:49
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Das Nummer 1 (2010) Listen Album

2.109

23

Just We Two (Mona Lisa)

Modern Talking

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.704

Beat

3:53
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

2.854

25

3:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Das Nummer 1 (2010) Listen Album

7.410

Album: Modern Talking
Das Nummer 1 (2010)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)