Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

14.683

2

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

38.661

3

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

21.603

4

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

32.745

5

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

13.314

6

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

16.222

7

Space Mix '98

Modern Talking

21:36
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

1.676

Beat

3:59
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

3.497

9

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 30 (CD2) (2014) Listen Album

5.026

10

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

9.047

Beat

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:40
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

2.316

12

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:50
Lossless
03 You Can Win If You Want.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.481

13

4:03
Lossless
02 Diamonds Never Made a Lady.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

4.061

You're My Heart, You're My Soul - Modern Talking

3:16
1920x1440

Video Clip -> US-UK

Modern Talking

1.047

15

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: 30 (CD1) (2014) Listen Album

497

16

5:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: DW's Collection 35 (2012) Listen Album

2.001

17

5:16
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

3.380

18

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless
06 With a Little Love.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.655

19

3:50
Lossless
09 Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love).wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.059

20

Heaven Will Know

Modern Talking

4:03
64kbps

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

433

21

In 100 Years

Modern Talking

3:56
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

2.280

Brother Louis (Remix) - Modern Talking; Eric Singleton

Brother Louis (Remix)

Modern Talking; Eric Singleton

3:28
HD 720p

Video Clip -> US-UK

13

23

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

5.700

24

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.738

25

Win The Race

Modern Talking

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.078

Album: Modern Talking
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)