Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:44
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Das Nummer 1 (2010) Listen Album

8.529

2

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

23.817

3

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

14.416

4

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

3.777

5

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

24.693

6

Brother Louie '98

Modern Talking

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

6.269

7

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

10.931

8

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

10.067

9

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

5.363

10

5:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: 30 (CD2) (2014) Listen Album

1.631

11

3:38
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Das Nummer 1 (2010) Listen Album

2.023

12

Jet Airliner

Modern Talking

4:20
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.1 (2010) Listen Album

2.458

13

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

4.105

14

With A Little Love

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

2.968

15

Lady Lai

Modern Talking

3:19
Lossless
10 Lady Lai.wav

US-UK -> Pop, rock...

Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

1.835

16

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.496

Beat

3:53
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

1.780

18

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:50
Lossless
03 You Can Win If You Want.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

1.394

19

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.764

20

4:03
Lossless
02 Diamonds Never Made a Lady.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

1.945

21

Superstar

Modern Talking

3:40
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Universe (2003) Listen Album

1.740

22

Mystery

Modern Talking

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.324

23

After Your Love Is Gone

Modern Talking

3:43
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Dieter Bohlen (2000)

152

24

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

4.132

25

Last Exit To Brooklyn

Modern Talking

3:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.830

Album: Modern Talking
Das Nummer 1 (2010)
Modern Talking
Lossless
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)