Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Modern Talking
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

15.302

2

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

14.607

3

3:49
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

25.923

4

Brother Louie

Modern Talking

3:36
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

21.343

5

Sexy Sexy Lover

Modern Talking

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking

19.367

6

Atlantis Is Calling

Modern Talking

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

7.033

7

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

8.876

8

Geronimo's Cadillac

Modern Talking

3:17
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

7.089

9

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

3.287

10

5:35
Lossless
01 You're My Heart, You're My Soul.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

1.515

11

Modern Talking (Remix)

Modern Talking

8:51
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

2.309

12

3:49
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: 25 Years Of Disco-Pop Vol.2 (2010) Listen Album

1.622

13

Brother Louie

Modern Talking

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

4.335

14

You Are Not Alone

Modern Talking

3:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Les Essentiels (2002) Listen Album

2.228

15

You Can Win If You Want

Modern Talking

3:35
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Les Essentiels Listen Album

9.729

16

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.009

17

In 100 Years

Modern Talking

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

2.021

18

Juliet

Modern Talking

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011) Listen Album

1.528

19

With A Little Love

Modern Talking

3:35
Lossless
06 With a Little Love.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

545

20

4:03
Lossless
02 Diamonds Never Made a Lady.wav

US-UK -> Pop, rock...

Modern Talking; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

726

21

Let's Talk About Love.

Modern Talking

3:57
Lossless
08 Let's Talk About Love.wav

US-UK -> Pop, rock...

Dieter Bohlen; Album: Modern Talking(The Collection) (1995) Listen Album

393

22

5:16
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

825

23

5:32
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking

3.021

Beat

3:59
Lossless

Playback -> US-UK

Modern Talking; Album: Modern Talking - All Instrumentals (2003) Listen Album

1.535

25

Cheri Cheri Lady

Modern Talking

3:45
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Modern Talking; Album: Romantic Collection - Disco CD1 Listen Album

11.805

Album: Modern Talking
Les Essentiels (2002)
Modern Talking
Lossless
The Very Best Of Modern Talking CD1 (2011)
Modern Talking
Lossless
Modern Talking(The Collection) (1995)
Modern Talking
Lossless
Xem thêm...

Modern Talking

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)