Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: devilwoman.hdvn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Imagine

John Lennon

3:02
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

John Lennon; Album: DW's Collection 15 DWCD015 (2012) Listen Album

710

2

3:56
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 30 DWCD030 (2012) Listen Album

226

3

Joe Le Taxi

Vanessa Paradis

3:56
320kbps
bitrates=320

Nước khác -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 20 DWCD020 (2012) Listen Album

706

4

Gloria

Laura Branigan

4:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 33 DWCD033 (2012) Listen Album

235

5

Self Control

Laura Branigan

4:07
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Ciancarlo Bigazzi; Raffaele Riefoli; Stephen Vincent Picolo; Album: DW's Collection 10 DWCD010 (2012) Listen Album

1.821

6

Sugar Baby Love

Rubettes

3:30
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 23 DWCD023 (2012) Listen Album

212

7

2:59
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 32 DWCD032 (2012) Listen Album

218

Beat

2:51
Lossless

Playback -> Âu, Mỹ

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

131

9

Why Worry

Dire Straits

8:20
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

239

10

Promises

Barbra Streisand

4:22
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

229

11

Yellow River

Christie

2:45
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

221

12

4:24
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

238

13

Knock On Wood

Amii Stewart

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

168

14

Aline

Christophe

2:54
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

4.758

15

3:59
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

282

16

Last Night

Baccara

2:50
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

262

17

Taxi Girl

Blue System

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

190

18

You Are

Lionel Richie

4:06
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

247

19

Stop

Sam Brown

3:29
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

234

20

3:56
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

254

21

Always

Bon Jovi

5:53
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

296

22

Quit Playing Games

Backstreet Boys

3:54
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Backstreet Boys; Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

236

23

Manic Monday

The Bangles

3:06
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

The Bangles; Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

235

24

Boulevard

Dan Byrd

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

24.104

25

1:10
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

129

Album: devilwoman.hdvn
DW's Collection 15 DWCD015 (2012)
John Lennon
Lossless
DW's Collection 30 DWCD030 (2012)
Pink Floyd
Lossless
DW's Collection 20 DWCD020 (2012)
Vanessa Paradis
320kbps
Xem thêm...

devilwoman.hdvn

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)