Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: devilwoman.hdvn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Imagine

John Lennon

3:02
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

John Lennon; Album: DW's Collection 15 DWCD015 (2012) Listen Album

732

2

3:56
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 30 DWCD030 (2012) Listen Album

227

3

Joe Le Taxi

Vanessa Paradis

3:56
320kbps
bitrates=320

Nước khác -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 20 DWCD020 (2012) Listen Album

711

4

Gloria

Laura Branigan

4:49
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 33 DWCD033 (2012) Listen Album

237

5

Self Control

Laura Branigan

4:07
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Ciancarlo Bigazzi; Raffaele Riefoli; Stephen Vincent Picolo; Album: DW's Collection 10 DWCD010 (2012) Listen Album

1.857

6

Sugar Baby Love

Rubettes

3:30
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 23 DWCD023 (2012) Listen Album

217

7

2:59
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 32 DWCD032 (2012) Listen Album

219

Beat

2:51
Lossless

Playback -> Âu, Mỹ

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

131

9

Why Worry

Dire Straits

8:20
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

240

10

Promises

Barbra Streisand

4:22
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

230

11

Yellow River

Christie

2:45
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

223

12

4:24
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

243

13

Knock On Wood

Amii Stewart

3:46
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

171

14

Aline

Christophe

2:54
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

4.777

15

3:59
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

290

16

Last Night

Baccara

2:50
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

268

17

Taxi Girl

Blue System

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

191

18

You Are

Lionel Richie

4:06
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

248

19

Stop

Sam Brown

3:29
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

237

20

3:56
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

257

21

Always

Bon Jovi

5:53
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

299

22

Quit Playing Games

Backstreet Boys

3:54
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Backstreet Boys; Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

239

23

Manic Monday

The Bangles

3:06
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

The Bangles; Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

238

24

Boulevard

Dan Byrd

3:58
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

24.172

25

1:10
Lossless

Âu, Mỹ -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

132

Album: devilwoman.hdvn
DW's Collection 15 DWCD015 (2012)
John Lennon
Lossless
DW's Collection 30 DWCD030 (2012)
Pink Floyd
Lossless
DW's Collection 20 DWCD020 (2012)
Vanessa Paradis
320kbps
Xem thêm...

devilwoman.hdvn

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)