Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: devilwoman.hdvn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Imagine

John Lennon

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

John Lennon; Album: DW's Collection 15 DWCD015 (2012) Listen Album

1.444

2

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 30 DWCD030 (2012) Listen Album

383

3

Joe Le Taxi

Vanessa Paradis

3:56
320kbps
bitrates=320

Nước khác -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 20 DWCD020 (2012) Listen Album

1.110

4

Gloria

Laura Branigan

4:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 33 DWCD033 (2012) Listen Album

413

5

Self Control

Laura Branigan

4:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ciancarlo Bigazzi; Raffaele Riefoli; Stephen Vincent Picolo; Album: DW's Collection 10 DWCD010 (2012) Listen Album

3.280

6

Sugar Baby Love

Rubettes

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 23 DWCD023 (2012) Listen Album

381

7

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 32 DWCD032 (2012) Listen Album

361

Beat

2:51
Lossless

Playback -> US-UK

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

181

9

Why Worry

Dire Straits

8:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

360

10

Promises

Barbra Streisand

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

372

11

Yellow River

Christie

2:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

452

12

4:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

428

13

Knock On Wood

Amii Stewart

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

300

14

Aline

Christophe

2:54
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

5.863

15

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

540

16

Last Night

Baccara

2:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

435

17

Taxi Girl

Blue System

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

321

18

You Are

Lionel Richie

4:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

368

19

Stop

Sam Brown

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

414

20

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

408

21

Always

Bon Jovi

5:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

454

22

Quit Playing Games

Backstreet Boys

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Backstreet Boys; Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

452

23

Manic Monday

The Bangles

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Bangles; Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

418

24

Boulevard

Dan Byrd

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

29.227

25

1:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

220

Album: devilwoman.hdvn
DW's Collection 15 DWCD015 (2012)
John Lennon
Lossless
DW's Collection 30 DWCD030 (2012)
Pink Floyd
Lossless
DW's Collection 20 DWCD020 (2012)
Vanessa Paradis
320kbps
Xem thêm...

devilwoman.hdvn

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)