Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: devilwoman.hdvn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 30 DWCD030 (2012) Listen Album

775

2

Joe Le Taxi

Vanessa Paradis

3:56
320kbps
bitrates=320

Nước khác -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 20 DWCD020 (2012) Listen Album

1.576

3

Gloria

Laura Branigan

4:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 33 DWCD033 (2012) Listen Album

777

4

Self Control

Laura Branigan

4:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ciancarlo Bigazzi; Raffaele Riefoli; Stephen Vincent Picolo; Album: DW's Collection 10 DWCD010 (2012) Listen Album

5.704

5

Sugar Baby Love

Rubettes

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 23 DWCD023 (2012) Listen Album

600

6

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 32 DWCD032 (2012) Listen Album

661

Beat

2:51
Lossless

Playback -> US-UK

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

297

8

Why Worry

Dire Straits

8:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

729

9

Promises

Barbra Streisand

4:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

781

10

Yellow River

Christie

2:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

838

11

4:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

948

12

Knock On Wood

Amii Stewart

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

496

13

Aline

Christophe

2:54
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

7.817

14

Last Night

Baccara

2:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

727

15

Taxi Girl

Blue System

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

590

16

You Are

Lionel Richie

4:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

756

17

Stop

Sam Brown

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

1.294

18

Quit Playing Games

Backstreet Boys

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Backstreet Boys; Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

1.085

19

Manic Monday

The Bangles

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Bangles; Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

851

20

Boulevard

Dan Byrd

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

37.115

21

1:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

362

Beat

2:51
Lossless

Playback -> US-UK

Album: DW's Collection 33 DWCD033 (2012) Listen Album

235

23

Never Gonna Let You Go

Sergio Mendes

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 33 DWCD033 (2012) Listen Album

671

24

4:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 33 DWCD033 (2012) Listen Album

2.643

25

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 33 DWCD033 (2012) Listen Album

398

Album: devilwoman.hdvn
DW's Collection 30 DWCD030 (2012)
Pink Floyd
Lossless
DW's Collection 20 DWCD020 (2012)
Vanessa Paradis
320kbps
DW's Collection 33 DWCD033 (2012)
Laura Branigan
Lossless
Xem thêm...

devilwoman.hdvn

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)